Digitalt kart: 10 familieekspedisjoner på Østlandet

Trenger du inspirasjon til en ekspedisjon med familien? Dette kartet inneholder 10 ekspedisjoner (områder) på Østlandet som tar fra 2-3 dager til 2-3 uker å gjennomføre. Du får en foreslått rute, muligel overnattinger (telt og hytter) og tips til hvordan man gjør turen best mulig. Noen turer er på ski, noen til fots og noen med kano/packraft/SUP

Hva du får: en pdf-fil som inneholder turtips, pakkelister og forklaring til kartet + link til vårt digitale kart (i google maps) med ekspedisjoner tegnet inn.

Områder som dekkes: Nordmarka, Østmarka, Romeriksåsen, Finnemarka, Hurumlandet, Vassfaret, Jotunheimen, Rondane, Dovre Femunden og Setesdalsheiene/Bykleheiane 

kr 149,00