Foredrag

Vi kommer gjerne og forteller om våre turer og erfaringer, ta kontakt på othelgesen@gmail.com om du er interessert! Noen eksempler på tematikk vi gjerne snakker om ser du nedenfor

Fra Sagene til Nordkapp med en 4 åring

Hvordan komme i gang med friluftsliv som familie (de psykologiske og praktiske barrierene)

Viktigheten av lek og kreativitet i friluftslivet

Fra særboere til teltboere, en historie om samliv og friluftsliv