Foreldreveiledning

Ingrid Alm

Ingrid har siden 2007 jobbet i skole, barnehage og i psykiatrien. Hun har en master i spesialpedagogikk fra Blinderen og ble i 2021 ferdig utdannet klinisk pedagog, med fordypning i «utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi». Ved siden av eventyr og forfatterskap har hun jobbet på Nic Waals institutt